The Connected Self

Onderzoek naar de complexiteit van iemands online aanwezigheid.

Intro

In juni 2015 behaalde ik mijn bachelordiploma grafisch ontwerp aan LUCA School of Arts, Brussel. Na wat aarzelen besloot ik dan toch een Master opleiding Media en Information design te volgen, zie hier mijn masterproef.

The Connected Self - Snerk One
Context

Met de geboorte van smartphones zijn we meer dan ooit traceerbaar en samen met de groei van de informatie-economie vormen we nu zelf een product dat gekocht en verkocht wordt.

Wanneer je je volledig onzichtbaar door de online wereld wil begeven, heb je geen keuze dan elk slim toestel (smart device) uit te zetten en je volledig los te snijden van het internet. Het onzichtbaar gebruiken van je smartphone gaat bijvoorbeeld niet, eenmaal je de algemene voorwaarden hebt geaccepteerd, geef je de toestemming aan de maker van je toestel om jouw data te gebruiken.

Het internet mist een knop om je volledig onzichtbaar te maken.

In tijden van continu terreur-alarm is dit een controversiële stelling om te maken, maar in de huidige maatschappij is het een noodzakelijke.

The Connected Self - Snerk One
Visualisatie van verschillende connecties tussen online services.
Proces

Met het onderzoeken van deze knop om jezelf onzichtbaar te maken, kwam ik tot het besef dat dit een enorm complex gegeven was, geen one-man job.

In plaats daarvan, besloot ik mezelf te focussen op de complexiteit van iemands online aanwezigheid en hoe anderen hiervan bewust te maken. Om dit aan te tonen had ik nood aan data, héél veel data, ik besloot mezelf te gebruiken als voorbeeld en startte met data te verzamelen.

The Connected Self - Snerk One
Visualisatie van verschillende connecties tussen online services.
Proces

Ik zocht op welke services gelinkt zijn aan mijn e-mailadres en verzamelde die informatie in spreadsheets.

Na het rondklooien (excuseer het woordgebruik) in programma’s als Adobe Illustrator besefte ik dat de dataset te groot werd om manueel te visualiseren, dus maakte ik de overschakeling naar code!

D3.js, een JavaScript library, heeft me enorm geholpen in het hele proces. Ik moet toegeven dat ik nul JavaScript-kennis had, wel wist ik het één en ander over HTML en CSS.

Ik leerde JSON-bestanden schrijven, de essentiële bestanden die D3.js nodig heeft om visualisaties te laten verschijnen. Houd in het achterhoofd dat dit gebeurde over een tijdspanne van 10 maanden.

The Connected Self - Snerk One
Visualisatie van verschillende connecties tussen online services.
Visualisaties

De bovenstaande visualisatie toont een overzicht van alle verzamelde data en de hiërarchische relaties tussen de verschillende services.

De data toont hoe sommige services deel zijn van een groter geheel, een overkoepelend bedrijf bijvoorbeeld. Dit wil zeggen dat de persoonlijke data verzameld door één service, mogelijks gedeeld wordt met andere services binnen datzelfde bedrijf.

Een concreet voorbeeld: stel dat Google Maps toegang heeft tot jouw locatie, kan het zijn dat Google je locatie op de achtergrond doorspeelt naar andere van zijn services.

Als eindresultaat creëerde ik drie visualisaties van mijn eigen online aanwezigheid.

The Connected Self - Snerk One
Jury opstelling
Jury

De jury van dit jaar bestond uit Gert Van Echepoel (design, fine arts, information design — Universiteit Antwerpen), Fenna Zamouri (design, fine arts, information design) en Lotte Van den Audenaeren (design, fine arts, architecture – KU Leuven).

De opstelling bestond uit een poster (3,5m x 1,1m) waar alle mogelijke connecties gevisualiseerd zijn, en een tweede poster (1,1m x 1,1m) waar de hiërarchische structuur beter zichtbaar is. Ook konden bezoekers van de tentoonstelling de visualisaties interactief bekijken op een iMac.

The Connected Self - Snerk One
The Connected Self - Snerk One
The Connected Self - Snerk One